Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur Gysinge Herrgård AB organisationsnummer: 559193-8716 behandlar dina personuppgifter inom vår verksamhet. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person.
Var vänlig och läs denna integritetspolicy noga för att förstå hur, varför och till vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster på det sätt som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss.

Det är viktigt för oss på Gysinge Herrgård att du känner dig trygg med dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de data som vi sparar hos oss.

Vid ändringar av integritetspolicyn kommer vi att meddela dig om detta. Det kan ske via e-post eller brev. Den nya integritetspolicyn kommer att publiceras på Gysinge Herrgårds hemsida.

Om du ger oss personuppgifter om andra personer, är du ansvarig för att Gysinge Herrgård får behandla personuppgifterna enligt denna integritetspolicy.

 

Vad är en personuppgift

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i en dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om det kan kopplas till en fysisk person.

 

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar endast in den information som är nödvändig enligt våra förpliktelser mot dig eller enligt gällande lagstiftning.

Gysinge Herrgård kan samla in personuppgifter direkt ifrån dig när du använder dig av våra tjänsterna (tex vid bokning). Vi kommer att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Hotellrum, Mötesrum, Konferensrum och övriga bokningar

När du bokar hotellrum, mötesrum eller konferensrum hos oss behandlar vi dina personuppgifter med syftet att hantera, administrera, följa upp och tillhandahålla.
Dina personuppgifter sparas inom EU/ESS.

           Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter tex, namn
 • Kontaktuppgifter tex, e-post, adress
 • Speciella önskemål/behov (tex kost, allergier)
 • Övriga uppgifter som du lämnat

Laglig grund för behandling

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig, samt för din egen säkerhet gällande tex allergier

Lagringsperiod: 1 år efter avslutat vistelse. Har du gett ditt samtycke till utskick av marknadsföring och erbjudanden, så sparas dina uppgifter tills du återkallat ditt samtycke.

 

Erbjudanden och nyhetsbrev

När du använder en av våra tjänster kan vi behandla dina personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev, kundundersökningar och erbjudanden till dig. Utskicken kan skickas ut via brev eller e-post.
Om du inte längre önskar att få utskick från oss kan du enkelt avsäga dig utskicken genom att skicka ett mail till info@gysingeherrgard.se eller ring 0291-73 46 00.

           Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter tex, namn
 • Kontaktuppgifter tex, e-post, adress
 • Övriga uppgifter som du lämnat

Laglig grund för behandling

Samtycke.

Lagringsperiod: Tills du återkallar ditt samtycke.

 

Rättsliga förpliktelser

Till följd av lag, myndighetsbeslut eller domstol, kommer vi att behandla dina personuppgifter tex enligt bokföringslagen, skattelagen eller beslut från polis eller andra myndigheter.

           Personuppgifter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsinformation
 • Bokningsuppgifter
 • Kvittouppgifter

Laglig grund för behandling

Rättsliga förpliktelser.

Så länge sparas dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina personuppgifter.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras varsamt av våra medarbetare och sparas säkert i våra system.
Personuppgifterna du lämnar till oss förvaras inom EU/EES.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Det är viktigt för oss på Gysinge Herrgård att du känner dig trygg att dela dina personuppgifter med oss. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi jobbar ständigt med att höja säkerhetsnivån.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig rättigheter till vår behandling av dina personuppgifter.

 • Tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt till att begära en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter samt begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.
 • Rättelse
  Om du anser att en personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, så har du rätt att begära en rättelse från oss.
 • Återkalla samtycke
  Om vi behandlar dina uppgifter med ditt samtycke så har du alltid rätt när som helst att återkalla ditt samtycke.
 • Radering
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade från våra system.
  Om inte personuppgifterna behandlas enligt lag eller avtal med dig.
 • Datorportabilitet
  Du har rätt att få en digital kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig i strukturerat digitalt format.
 • Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet
  Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta Dataskyddsinspektionen.

Kontakta oss

Om du har frågor eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter eller vår integritetspolicy är du mer än välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter
Organisationsnummer: 559193-8716
Gysinge Herrgård AB
Gysinge Herrgård
811 97 GYSINGE
Sverige

0291-73 46 00
info@gysingeherrgard.se

 

Uppdatering av information

Det kan förekomma ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen ser du alltid här.